Otvor oči, pocítiš krásu

22. apríla, 2022

Posádkový klub Trenčín
a autorka Ala Teicherová

Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy obrazov

„oTVOR oči pocítiš KRÁSU“

ktorá sa uskutoční v piatok 22.4. 2022 o 17:00 hod.
v knižnici Domu armády, Hviezdoslavova 16 Trenčín.

V kultúrnom programe účinkujú Samuel Teicher a Rendy Burianová

Výstava potrvá do 23.5.2022