O autorke

Mgr. Alena Teicherová, rod. Hudeková

„V hniezde byť a cítiť vôňu farieb. Ako zemiaky, čerstvo vybraté z pahreby, prehadzovať v rukách a ofukovať kraj detstva a rodičov v Domaniži. Izbicu impregnovanú otcovým ľanovým olejom aj terpentínom nechať prúdiť pod kožu, pod ruky, do srdca, mysle – objímať dušu.“

– Jozef Vydrnák, výtvarník, Dubnica nad Váhom

Mgr. Alena Teicherová, rod. Hudeková

Narodila sa 24.apríla 1964 v Považskej Bystrici. Žije a tvorí v Dubnici nad Váhom.

Vyštudovala SPgŠ – nadstavbové štúdium s výtvarnou špecializáciou v Turčianskych Tepliciach, Pedagogickú fakultu UMB v Banskej Bystrici a Ikonopiseckú školu v Michalovciach.

Venuje sa akvarelu, olejomaľbe, kresbe, ilustrácii, ikonopisectvu, maľbe na sklo, maľbe na hodváb.

Je zakladateľkou a vedúcou Klubu výtvarníkov Arte relax pri ateliéri AlaArt v Dubnici nad Váhom , kde vedie aj kurzy pre začínajúcich výtvarníkov.

V roku 2001 sa stala členkou Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska v Košiciach.

Ilustrovala básnickú zbierku pre deti „Pošepkala vločka nehu do oblôčka“, ktorej autorom je renomovaný slovenský básnik Teodor Križka,  knihu poviedok spisovateľa Pavla Fleischhackera „Vojna ako remeň“ a novelu „Stretnutia pred zvonením“, knihu povestí a poviedok PaedDr. Gejza Sádeckého CSc. „Barborka z Rajeckého hradu“ , básnickú zbierku Anastázie Zboranovej „Vysypané z kapsy“a knihu divadelných hier Dáši Illyovej „ Pomôžme si navzájom“.

Samostatné výstavy

2003

2004  Nové Mesto nad Váhom – Galéria Petra Matejku
2005  Mestská galéria Trenčín
2006  Vlastivedné múzeum- kaštieľ Jasenica
2007  Župný dom Trenčín

2008

2009  Múzeum Trenčín

2010

2011  MsDK Dubnica nad Váhom,

2013

2014

2015  Rajecké Teplice – výstavná sieň na MsÚ
2016  Uherské Hradište – Galerie Hrocha

2017

2018

2019  Výstavné priestory kina Mier v Považskej Bystrici

Kolektívne výstavy

Maliarske sympóziá

Ocenenia