O autorke

Mgr. Alena Teicherová, rod. Hudeková

Alena Teicherová , rod. Hudeková

Narodila sa 24. apríla 1964 v Považskej Bystrici. Študovala na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici/ 1994/ a Ikonopiseckej škole sv. Cyrila a Metoda v Košiciach./2001/. Vo svojom výtvarnom prejave využíva predovšetkým techniku olejomaľby, akvarelu, kresbe, venuje sa maľbe na sklo, ikonopisectvu a ilutrácii./ Ilustrovala 6 knižných titulov./ Podnetom pre výtvarné spracovanie sa jej stávajú živé i neživé objekty prírody, stromy, rastliny, kvety, architektúra, ľudia a ich príbehy, ale s obľubou maľuje i sakrálne motívy, do ktorých sa snaží vmaľovať pozitívnu duchovnú energiu, pokoj a lásku./ (Reštaurovala sochy Lurdskej Panny Márie a sv. Bernadety v kaplnke v Belušských Slatinách, v kostole sv. Mikuláša v Domaniži maľovala repliku oltárneho obrazu „Korunovanie Manny Márie“, je autorkou oltárneho obrazu „ Sen dona Bosca“ v kaplnke Katolíckeho domu v Dubnici nad Váhom a oltárneho obrazu sv.Trojice v kaplnke Skalka nad Váhom, je tiež autorkou jedinečného Betlehemu s biblickými postavami a zvieratkami v životnej veľkosti, ktorý pozostáva z 19 postáv a 8 zvierat. Celý biblický príbeh narodenia Ježiška, býva vystavený počas vianočných sviatkov na nádvorí Dubnického kaštieľa v Dubnici nad Váhom.)

Autorka je nielen účastníčkou medzinárodných výtvarných sympózií: Poľsko – Mikolowské impresie (2008,2009,2011,2014), Česká republika – Hradišťský plenér (2010), Slovensko – Ora et ars Skalka (2008, 2012, 2019), Beckov (2020), Výtvarné sympózium v kaštieli v Kotešovej (2022), ale je tiež organizátorkou výtvarných plenérov: Medzinárodné výtvarné sympózium v Trenčianskych Tepliciach (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) , Letný Jason art vo Vršatskom Podhradí (2021), Zimný Jason art vo Vršatskom Podhradí (2022), Medzinárodné výtvarné sympózium v kúpeľoch Nimnica (2022)

V spolupráci s mestami a rôznymi inštitúciami organizuje zážitkové maľovania a kurzy Arte relax pre dospelých . Je kurátorkou výstav, porotkyňou na umeleckých súťažiach a lektorkou výtvarných podujatí. 12 rokov bola vedúcou oddelenia kultúry v Ilave. V roku 2005 založila a viedla klub výtvarníkov ARTE RELAX pri DK Ilava, ktorý v súčasnosti vedie pri atelieri ALAART v Dubnici nad Váhom. Svoje diela vystavovala na 32 samostatných výstavách a 80 kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.(v USA – Washington, v Poľsku – Krakow, v Rakúskom Mariazelli na púti národov, v Taliansku – Rím, v Maďarsku- Národné divadlo mesta Gyór, …) Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach, galériách a kostoloch po celom svete.

Je držiteľkou Ceny Štefana Pelikána, prezidenta Klubu priateľov Francúzska a Slovenska „Umenie v srdci“, Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rozvoj kultúry a výtvarného umenia regiónu „Múzy nás spájajú“.V r. 2022 jej bola udelená Cena Európskej únie umenia za umeleckú a kultúrnu činnosť „Zlatá Europea“, čím bola začlenená medzi množstvo skvelých laureátov z mnohých krajín sveta všetkých kontinentov.

„Touto čestnou a registrovanou Evropskou cenou chceme vyzvednout váš výjimečný přínos v oblasti výtvarného umění. Ve Vaší dosavadní umělecké tvorbě nalézáme zajímavé a inovativní pojetí malby i znatelný přínos evropskému ikonopisectví. Svým originálním tvůrčím pojetím a pedagogickou angažovaností také dlouhodobě obohacujete veřejnost využitím uměleckých forem arteterapie. Rovněž vysoce hodnotíme Vaše praktické dovednosti při restaurátorských pracích, které jste ůspěšne provedla v nedávné době na Slovensku. V neposlední řade si velmi vážíme Vašeho osobitého tvůrčího akcentu na křesťanské kořeny evropské kultury.“

– PhDr. Petr Vašíček, prezident Európskej únie umenia

Je členkou Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska v Košiciach. Žije a pracuje ako výtvarníčka v slobodnom povolaní v Dubnici nad Váhom.