Zimná Skalka

Zimná Skalka

Olej, špachtľa, (50 cm x 70 cm)

obraz je v súkromnej zbierke

O zachytenie atmosféry najstaršieho kláštora na Slovensku v Skalke nad Váhom sa pokúsilo mnoho účastníkov medzinárodného sympózia Ora et ars Skalka. Tiež som nebola výnimkou. Namaľovala som kláštor, osvetlený slnkom …avšak, po nejakom čase, keď bol o obraz príliš veľký záujem, a nechcela som maľovať stále len slnkom osvetlenú krajinu kláštora, rozhodla som sa namaľovať aj zimnú Skalku. Snáď sa mi podarilo zachytiť to, čo som cítila pri maľovaní.

Späť ...