ZIMA NA VRŠATCI

ZIMA NA VRŠATCI

olej (60 cm x 80 cm )

obraz je v súkromnej zbierke

Späť ...