V Beckove

V Beckove

Olej, špachtľa, (50 cm x 60 cm)

obraz je v súkromnej zbierke

V minulom roku som sa zúčastnila výtvarného sympózia v Beckove. Beckovský hrad a krajina navôkol dýcha históriou, krásou a umelec nevie, čo namaľovať skôr, aby stihol všetku tú nádheru zaznamenať. Na jednej z prechádzok po cestičkách Beckova ma zaujala aj babička, kráčajúca ulicou . Snáď sa mi podarilo namaľovať pokojnú atmosféru, popretkávanú podvečernými slnečnými lúčmi tak, ako som ju cítila při pohľade na tento výjav.

Späť ...