Svetlo zo Skalky

Svetlo zo Skalky

Olej, špachtľa, (60 cm x 80 cm)

V minulom roku (2019) som bola opäť účastníčkou sympózia Ora et ars Skalka. Maľovala so v priestoroch benediktínskeho kláštora, v spodnej kaplnke, kde sa nachádza unikátny kríž, ktorý som namaľovala spolu s návštevníkmi, ktorí prišli na exkurziu na toto najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Práve v tom čase, ako vošli do kaplnky, jasné slnečné lúče nádherne osvetľovali telo a tvár Ježiša.

Späť ...