Svätý Štefan Uhorský

Svätý Štefan Uhorský

Vaječná tempera

Narodil sa asi v roku 975 v Ostrihome. V roku 995 sa oženil s bavorskou princeznou Gizelou a o niečo neskôr prebral vládu po svojom otcovi Gejzovi. Bol múdrym a dobrým panovníkom. Do svojej krajiny povolal učiteľov kresťanského života z okolitých krajín. Štefan si uvedomoval, že treba zmeniť kočovný život Maďarov, ak nechcú vyhynúť ako pred nimi Huni. Preto vyvinul veľké úsilie, aby naučil ľudí usadlému spôsobu života podľa vzoru kresťanskej Európy. Svoju krajinu rozdelil do desiatich biskupstiev s dvoma arcibiskupstvami. Na Zobore v Nitre obnovil jestvujúci benediktínsky kláštor sv. Hypolita. Štefan zakladal školy, vydal zákonník, cirkevným i svetským úradom. predpísal ako úradnú reč latinčinu. Vyslal posolstvo k pápežovi Silvestrovi II., v ktorom ho oboznámil so svojou činnosťou a prosil ho o požehnanie a tiež o udelenie kráľovského titulu. Pápež bol nadšený tým, čo počul, poslal mu drahocennú korunu a apoštolský kríž, so slovami: „Ja som len apoštolský muž, ale Štefan je skutočný apoštol!“ Odvtedy prislúchal uhorským kráľom titul „apoštolský ráľ“. Za svätého ho vyhlásil pápež Gregor VII. v roku 1083 spolu s ďalšími, ktorí sa pričinili o pokresťančenie Uhorska.

Späť ...