Svätý Mikuláš

Svätý Mikuláš

Vaječná tempera

Biskup a divotvorca bol pre svoju dobročinnosť a zázraky uctievaný ešte za života. Narodil sa okolo r. 270, pravdepodobne v Patare na južnom pobreží Malej Ázie. Bol biskupom v Myre v Lýkii /dnes Dembre v južnom Turecku/. U východných Slovanov sa stal patrónom pocestných a námorníkov a mal ochraňovať pred požiarmi a vlkmi.

Späť ...