Svätý Juraj

Svätý Juraj

Maľba na skle

Je uctievaný ako osloboditeľ a ochranca chudobných, ako patrón roľníkov a pastierov. Pochádzal z Kapadócie v Malej Ázii. Po krutom mučení za vieru bol sťatý za Diokleciána v roku 303 v Lydde v Palestíne. Najčastejšie je zobrazovaný ako jazdec, zvyčajne na bielom koni, ako zabíja kopijou draka stelesňujúceho zlo a pohanstvo, v rozšírenom variante so zachránenou princeznou Elisabou. Jedným z najstarších zobrazení sv. Juraja ako mučeníka je ikona z hory Sinaj (6. storočie)

Späť ...