Svätý Anton Paduánsky

Svätý Anton Paduánsky

Vaječná tempera

Pochádza z portugalskej šľachtickej rodiny. Ako pätnásťročný vstupuje do augustiánskeho kláštora sv. Vincenta. Po dvoch rokoch prechádza do kláštora sv. Kríža v Coinbre, kde získal dôkladné teologické vzdelanie a roku 1219 je tu vysvätený za kňaza. Prijíma rehoľné meno patróna františkánskeho kláštora v Coimbre sv. Antona Pustovníka. Po krátkom misionárskom pôsobení sa roku 1221 stretáva v Assisi so sv. Františkom a ostáva žiť ako pustovník neďaleko mestečka Forli. V rokoch 1224–26 káže proti albigenským v Francúzsku. Mnohokrát sa mu zjavuje Kristus i Panna Mária, ktorá mu odovzdala svojho syna do náručia. Na požiadanie sv. Františka zakladá okolo roku 1224 teologické učilište v Bologni. V Ríme pri jeho kázni mu zázrakom rozumejú ľudia rôznych národov. Roku 1230 sa zrieka úradov a hodností, vracia sa do Padovy a venuje sa písaniu a kázaniu. Zomiera v roku 1231. Pochovali ho v bazilike sv. Antona v Padove. Svätorečený bol roku 1932. Gregor IX. ho vyhlásil za cirkevného učiteľa. Je patrónom mesta Padovy.

Späť ...