Predstav si, že…

Predstav si, že…

Olej, (50 cm x 70 cm)

obraz je v súkromnej zbierke

Hoci je stretnutie priateliek v modrej uličke celkom náhodné, majú si toľko toho povedať… rčite spomínajú na svoje študentské časy, na prvé lásky či sklamania, na súčasný život plný starostí, ale i radostí. Veď život je naozaj pestrý, plný zmien a prekvapení.

Späť ...