Posledná večera

Posledná večera

Olej, špachtľa, (120 cm x 60 cm)

Tento obraz začal maľovať môj syn Romanko. Všetko krásne kompozične rozvrhol, ceruzou rozkreslil a odložil, aby obraz dozrel. Prešlo zopár rôčkov a dielo nedokončil. Preto som s jeho dovolením pokračovala v maľbe a naše spoločné dielo bolo čochvíľa hotové. Zvláštnosťou tohto obrazu je nielen to, že má vlastne dvoch autorov, ale zároveň je v ňom ukrytá aj hádanka, ktorý z apoštolov je Judáš…

Späť ...