Počkaj ma …

Počkaj ma …

olej (50 cm x 70 cm )

obraz je v súkromnej zbierke

Späť ...