Pivónie

Pivónie

Olej, špachtľa, (50 cm x 60 cm)

obraz je v súkromnej zbierke

„Pri rozjímaní je náš duch akoby v záhrade. Keď z nej odchádza, na konci rozjímania, vezme si so sebou niekoľko myšlienok – kvetov, aby sa po celý deň utešoval ich príjemnou vôňou.“

—  František Saleský

Späť ...