Oranta

Oranta

Vaječná tempera

Bohorodička je zobrazená čelne so zdvihnutými rukami a Dieťatkom na rudi. Je sprostredkovateľkou medzi zemou a nebom. Kristus je jej syn, ale zároveň aj Boh – nekonečná bytosť, čo zvýrazňujú grécke písmená kolo hlavy „ωOΝ“, preto On nepotrebuje byť držaný. On je veľkňaz, ktorý žehná, lebo jeho príchod je požehnaním pre ľudstvo a jeho matka – Panna Mária je tá, ktorá sa neustále prihovára za nás u svojho syna.

Späť ...