Narodeninová

Narodeninová

Olej, špachtľa, (50 cm x 60 cm)

obraz je v súkromnej zbierke

Je tam 56 tulipánov, aj keď všetky nevidieť, presne tak ako roky, ktoré snáď až tak nevidno.

Späť ...