Matka Božia

Matka Božia

Olej, špachtľa, (50 cm x 60 cm)

„Mária je Božia Matka. Máme tú istú Matku ako Boh, lebo je aj našou Matkou.“

– Michel Quoist

Späť ...