Matka Božia Ustavičnej Pomoci

Matka Božia Ustavičnej Pomoci

Vaječná tempera

Pôvodný obraz bol namaľovaný pravdepodobne v 12. storočí na ostrove Kréta, kde bol nábožne uctievaný až do konca 15. storočia. Potom sa za neznámych okolností dostal do Ríma do rehole augustiniánov. Tu sa uctieval od roku 1 499 až do konca 18. storočia. Obraz sa viac ráz premiestňoval, rehoľa augustiniánov vymierala a tak obraz upadol do zabudnutia. Vďaka prozreteľnej zhode okolností obraz roku 1 866 pápež Pius IX. odovzdal do opatery redemptoristom, ktorí sa niekoľko rokov predtým usadili v Ríme. V kostole sv. Alfonza je originál obrazu umiestnený dodnes.

Späť ...