Filermos – Matka Božia všetkých milostí, Kristus Pantokrator

Filermos – Matka Božia všetkých milostí, Kristus Pantokrator

Olej, zlátené

Pštrosie vajce

Späť ...