Láskavý pohľad

Láskavý pohľad

Olej, špachtľa, (60 cm x 80 cm)

Keď sa obzriem späť na svoj život, uvedomujem si, že zakaždým, keď som si myslela, že mi bolo odmietnuté niečo dobré, bola som nasmerovaná k niečomu lepšiemu…

Späť ...