Láska pod Vršatcom

Láska pod Vršatcom

Olej, špachtľa, (60 cm x 80 cm)

Niektorí ľudia vstúpia do nášho života a zase odídu. Niektorí zostanú len chvíľu a navždy zmenia náš život.

Späť ...