Kríž svätého Damiána

Kríž svätého Damiána

Vaječná tempera

Je veľmi známy v spojení so životom sv. Františka. Kristus na kríži je triumfujúci, vzpriamený, z jeho tváre žiari pokoj, jas a dôstojnosť. Je to tvár nie natoľko trpiaceho Krista, ale skôr Krista kráľa. Nachádza sa v spoločnosti evanjeliových postáv, medzi ktorými sú však aj niektoré, ktoré do evanjelia nepatria. Mária a Ján, Longínus, ktorý prebodol Ježišovi bok, je zobrazený vľavo zmenšený, Mária Magdaléna a Mária Jakubova, stotník- zmenšený- je zobrazený asi Stefaton, vojak, ktorý priniesol Ježišovi špongiu octu, nachádza sa vpravo. V strede hore je Kristus – víťaz, ktorý má v ruke kríž a purpurový plášť veje vo vetre. Ježiš vystupuje v ústrety zástupu desiatich anjelov a požehnáva ho Otcova ruka, ktorá vychádza z nebeskej sféry. Pri ľavej nohe Krista je kohút, ktorý pripomína Petrovo zapretie.

Späť ...