Kazaňská Panna Mária

Kazaňská Panna Mária

Vaječná tempera

Kazaň, starobylé hlavné mesto tatárskeho chanátu na brehoch Volgy, dobyli v roku 1555 vojská Ivana IV. Hrozného. Dokumenty hovoria, že v roku 1579 veľký požiar zničil časť mesta. V tom istom roku sa zjavila Panna desaťročnému dievčatku a prikázala mu ukázať cirkevným autoritám miesto, kde bola pochovaná divotvorná ikona pod sutinami zhoreného domu. Klérus však tomuto posolstvu Panny nechcel uveriť. Tak dievčatko a jeho matka začali kopať a našli ikonu za pecou domu. Bola tam schovaná, lebo pod nadvládou Tatárov museli pravoslávni kresťania svoju vieru i kultové predmety skrývať. Ikona bola v sprievode prenesená do katedrály do katedrály v Kazani a začali sa diať mnohé zázraky. Na mieste, kde sa našla, dal Ivan IV. Hrozný postaviť ženský monastier, v ktorom bola ikona umiestnená. Definitívne bola uložená v kamennom chráme zasvätenom Nanebovzatiu. Sviatok Kazanskej Panny sa ustálil na 8.júli.

Späť ...