HRADNÁ SIEŇ

HRADNÁ SIEŇ

olej (110cm x 90cm )

obraz je v súkromnej zbierke

Späť ...