Historické Trenčianske Teplice

Historické Trenčianske Teplice

Olej, špachtľa, (50 cm x 70 cm)

obraz je v súkromnej zbierke

Legenda hovorí, že kedysi dávno pásli pastieri svoje stáda na úpätí Považského Inovca, Bielych Karpát a Strážovských vrchov a to práve tam, kde sú teraz svetoznáme kúpele Trenčianske Teplice. Títo pastieri sa neradi zdržiavali na týchto miestach, lebo voda, ktorá tu vyvierala zo zeme, mala sírovodíkový zápach, vysokú teplotu, čo sa vtedy pripisovalo zlým duchom. Jedného dňa však náhoda a liečivé vlastnosti tejto vody pomohli chodiť chromému pastierovi. Odvtedy začala rásť sláva kúpeľov Trenčianske Teplice. Prvý historický dokument, ktorý spomína Trenčianske Teplice, je z roku 1580.

Späť ...