Historická Dubnica, Filagor

Historická Dubnica, Filagor

Olej, špachtľa, (50 cm x 70 cm)

obraz je v súkromnej zbierke

Každý z nás si rád zaspomína na staré časy, na domy, ktoré zbúrali, alebo ich
poškodil zub času a už nie sú .Nahradili ich iné , nové domy a paneláky. Keďže ma
historické fotografie a spomienky na časy dávno minulé vždy fascinovali, niektorým
z nich som sa pokúsila vdýchnuť farebnosť a tak oživiť zopár obrázkov z dávnej
minulosti našich predkov.

Späť ...