Culture

Culture

Olej, špachtľa

obraz je v súkromnej zbierke

(60 cm x 80 cm)

Späť ...