Brána pustovne

Brána pustovne

Olej, špachtľa, (50 cm x 70 cm)

obraz je v súkromnej zbierke

V priestoroch najstaršieho pútnickeho miesta na Slovensku v Skalke nad Váhom je cítiť úžasný pokoj, akoby tí, ktorí tam žili a modlili sa, naplnili toto miesto nekonečnou láskou, ktorá pretrváva až do dnešných čias. Umelci, ktorí sa stretávajú na sympóziách Ora et ars Skalka, tvoria diela, ktoré sú naplnené modlitbou, meditáciami, z ktorých vidíme a čítame príbehy svätcov, pustovníkov a biblických motívov, ktoré dokážu milovníkov umenia obohatiť svojou pozitívnou energiou a krásou vytvorených diel.

Späť ...