Anjel zo Skalky

Anjel zo Skalky

Olej, špachtľa

obraz je v súkromnej zbierke

(50 cm x 60 cm)

Späť ...