Anjel ochranca

Anjel ochranca

Olej, špachtľa, (60 cm x 80 cm)

obraz je v súkromnej zbierke

Pojem anjel pochádza z gréckeho slova angelos a znamená posol. Aj keď sa anjeli často zobrazujú s krídlami, sú to čisto duchovné bytosti. Keďže je obdobie karantény a mnohí majú radi sakrálne motívy s tematikou anjelov, pričom veria, že im práve takáto duchovná pomoc pomôže, rozhodla som sa ich namaľovať v mojom prevedení tak, ako ich cítim a vnímam ja osobne.

Späť ...